Bel ons!
Groot bedrijf, klein bedrijf, moeilijke vraag, makkelijke vraag,
We zijn er graag voor u.
Hulp
  met visie en daadkracht
COMPANY HIGHLIGHTS
2/2016
Implementatie maintenance management systeem
Bij een grotere producent in de Food sector misten een goed onderhoudssysteem. iMMC.nl is betrokken bij de opzet en implementatie van een zeer eenvoudig maintenance management systeem waarmee voortaan de onderhoudsdienst zichzelf kan aansturen en zichzeklf van informatie kan voorzien.2/1/2016
Opzet verkoopkanaal retail en Business to business vor Nederlandse producent
De Nederlandse producent in kweste heeft besloten de verkoop niet langer via dealers te laten verlopen. Het transformeren van de dealer opzet in een eigen verkooporganisatie heeft de producent bij iMMC.nl ondergebracht01/12/2015

Start adviespraktijk Retail
Door het aantrekken van een senior consultant die zeer ervaren is in de retailbranche beginnen wij, na een intern opleidingstrraject van ruim zes maanden met het aanbieden van onze diensten in de retail. Dit naast onze bestaande diensten in de industrie en techniek.


01/11/2015
Recruitment technisch personeel
iMMC.nl helpt haar klant met recruitment van technisch personeel. Actief door gericht te zoeken én een tijdeljke flexibele oplossing te bieden buiten de loonlijst van de opdrachtgever om.


7/10/2015

Begeleiding dreigend faillissement
Dreigende faillissementen trekken zware wissels op ondernemers. iMMC.nl begeleidt haar klanten, tracht faillissementen te voorkomen door vroegtijdig met partijen tot oplossingen te komen.01/07/2015

Vervanging Directeur tijdens langdurige ziekte
Een uitvallende directeur levert meestal een acuut probleem op. Wij vulden de Directiestoel op interim basis direct op tot het moment dat er een definitieve oplossing gevonden was. Dit duurde ruim 4 maanden.01/04/2015

Verhoog kwaliteit en productiviteit van een laboratorium
Voor een Nederlands laboratorium in de voertuigtechniek is een plan bedacht en uitgevoerd om kwaliteit meetbaar te verhogen en productiviteit met méér dan 30% te laten stijgen. Wij maakten plan, zorgden voor extra bemensing op de werkvloer en verzorgden de implementatie

01/09/2014
Ontwerp en implementeer aanloopplan voor grote installatie voor Staalproducent
Bij de investering in grote installaties draait het niet alleen om de investering. De onderhoudsconcepten, training en opleiding van personeel, het inbedrijfname plan en de reductie van risico's bij het bouwen van een fabriek in een fabriek bepalen de uiteindelijke kosten nog veel meer.

01/02/2014
Ontwerp onderhoudsconcepten voor apparaten producent.
Voor een producent van kleinere toestellen is een onderhoudsconcept uitgewerkt en uitgerold waarmee onderhoud voortaan meer preventief en toestand afhankelijk kan worden uitgevoerd. Reliability Centered Maintenance  was hierbij uitgangspunt. Op basis van uitgebreide FMECA's is een uitgekiend onderhoudssysteem opgezet

07/10/2013
Evaluatie onderhoudssystematiek
Voor een grote producent in de basisindustrie is het onderhoudsconcept geëvalueerd en verbeterd op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van Reliability Centered Maintenance.
Vooral het gebruik van al aanwezige data was een speerpunt voor de verbetering

01/08/2013
Succesvolle productlaunch
iMMC ondersteunde bij de launch van een nieuw produkt in de gezondheidszorg. Met het Steunkouspistool kunnen mensen weer zelf hun steunkousen aantrekken. Mogelijke besparing: meer dan 100 miljoen op jaarbasis!


01/11/2012
Scrum bij Engineering
iMMC introduceerde en ondersteunde bij de introductie van de uit de ICT bekende Scrum methode in de engineeringsafdeling van een grote landelijke speler. De resultaten zijn buitengewoon!

01/08/2012
Succesvolle CE Certificering bij Evrew-Ednav, iMMC.nl hielp Evrew Ednav B.V. bij de certificering van de EC-lift, een draagbare oplossing die invalide mensen uit de rolstoel in de auto kan zetten

30-05-2012
Stokje overgedragen bij Nedtrain, na 15 maanden is de situatie bij Nedtrain Engineering zodanig dat de leiding van de engineeringsafdeling succesvol overgedragen kon wordenb aan de vaste opvolger. Hiermee is een intensief traject afgesloten.
Mark Lohmeijer: "Ik zal je onverwoestbare doorzettingsvermogen en je humor missen"

01/05/2010
Europese bescherming voor Redbook, Inmiddels heeft BBIE in Brussel beslist dat de Redbook methode beschermd is en deze kan alleen nog maar volgens de door iMMC.nl ontwikkelde methode toegepast worden. Daarmee is er zekerheid voor de gebruikers van de methode dat deze volgens de juiste structuur ingezet wordt.

26/11/2009
Industrial Maintenance Management Project Risk Management ingevoerd bij Corus Steel in IJmuiden
Voor Corus Steel is in het onderhoudsproces veel winst geboekt door het invoeren van de IMPRIM methodiek in onderhoud en onderhoudsvoorbereiding. Kosten van onderhoud nam met ruim 25% af terwijl machinebeschikbaarheid sterk toenam bij een lager uitvalspercentage.©2014 by iMMC.nl    All Rights reserved    E-Mail: info@iMMC.nl
Onze missie:
iMMC.nl is gericht op het verbeteren van bedrijfsprocessen en de verbetering van team- en installatieprestaties voor haar klanten.
Industrial Management and Maintenance Consultants
  Uw partner voor blijvende verbetering door  tijdelijk management...
Interim management & Advies

Directie
Marketing
Verkoop
Salesmanagement
Marktcommunicatie
Productie
Engineering
Onderhoud
Industrial Maintenance

Begeleiding bij faillissement
Voorkoming van faillissement
Sanering
Herstructurering
(Her-) Financiering

Recruitment & Staffing
Management
Technisch personeel
Verkoopmedewerkers
Administratieve medewerkers
Productie medewerkers